JOM 2017/288, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:574, 201504877/3/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en digitale verbeelding op www.ruimtelijkeplannen.nl onduidelijk?

Samenvatting

De ABRvS ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de weergave op www.ruimtelijkeplannen.nl, voor zover het betreft de digitale verbeelding bij het op 15 december 2016 vastgestelde plan, leidt tot een rechtsonzekere situatie, nu duidelijk is dat de plannen in samenhang moeten worden gelezen.

Bij tussenuitspraak van 29 juni 2016 heeft de Afdeling de raad van de gemeente Teylingen opgedragen om binnen 26 weken na verzending van de tussenuitspraak de…

Verder lezen
Terug naar overzicht