JOM 2017/29, RvS 04-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:5, 201606989/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Noordelijke inprikker" gemeente Wageningen

Samenvatting

De Afdeling is van oordeel dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de Ffw niet in de weg staat aan de uitvoerbaarheid van het plan.

Het plan voorziet in de herinrichting van een deel van de wegen Bornsesteeg en Kielekampsteeg aan de noordzijde van de campus van Wageningen Universiteit teneinde een volwaardige tweede ontsluiting van de campus te realiseren. De Afdeling overweegt dat de vragen of voor de uitvoering van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht