JOM 2017/291, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:599, 201604561/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en relativiteitsvereiste (strijd met PRV vanwege Ecologische Hoofdstructuur?)

Samenvatting

De Afdeling overweegt dat artikel 19 van de PRV tot het algemene belang van instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van EHS-gebieden strekt. Nu appellante, appellant A en appellant C in de directe nabijheid van het plangebied wonen, zijn hun belangen bij behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving in dit geval dermate verweven met de algemene belangen die artikel 19 van de PRV beoogt te beschermen dat niet kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht