JOM 2017/292, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:600, 201604504/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en geen onderzoek flora en fauna

Samenvatting

Volgens appellant heeft de raad niet aannemelijk gemaakt dat de Flora- en faunawet niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat. Nu vast staat dat geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten ter plaatse van de gronden met de bestemming "Groen", welke gronden deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur, en de omliggende watergangen, kon de raad er naar het oordeel van de Afdeling niet op voorhand van uitgaan dat de Ffw niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht