JOM 2017/294, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:622, 201600733/1/A1

Inhoudsindicatie

Verkeersbesluit verhoging maximumsnelheid A2 in avond en nacht naar 130 km/u en belangenafweging

Samenvatting

Volgens de ABRvS heeft de minister beoordelingsruimte bij het nemen van een verkeersbesluit. Daarbij weegt de minister alle betrokken belangen af, waarbij politieke en bestuurlijke inzichten een belangrijke rol spelen. Een lagere maximumsnelheid dan 130 km per uur is volgens het landelijke beleid alleen aan de orde wanneer dat uit een oogpunt van milieu of verkeersveiligheid nodig is. De minister heeft die belangen onderkend en afgewogen, nadat zij de benodigde…

Verder lezen
Terug naar overzicht