JOM 2017/298, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:609, 201604832/1/R3

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Leidschendam-Zuid" gemeente Leidschendam-Voorburg

Samenvatting

De Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de door de raad in het plan opgenomen afwijkingsbevoegdheid leidt tot zodanige rechtsonzekerheid voor appellant sub 2 dat niet voor dit instrument gekozen had mogen worden of in dit geval een ongeschikt instrument is.

Appellant sub 2 betoogt dat het plan ten onrechte niet bij recht voorziet in een ligplaats in de Starrevaart. Appellant voert aan dat uit het oogpunt van rechtszekerheid een bouwvlak voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht