JOM 2017/30, RvS 04-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2, 201507122/1/A1

Inhoudsindicatie

Beroep tegen niet tijdig bekend maken van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor realiseren paardenbakken

Samenvatting

De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat de paardenbakken in strijd zijn met de op het perceel rustende bestemming. Gelet daarop heeft zij eveneens terecht geoordeeld dat een omgevingsvergunning uitsluitend zou kunnen worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo. Er is voor het bouwplan dan ook geen omgevingsvergunning van rechtswege ontstaan.

Blijkens de brief met…

Verder lezen
Terug naar overzicht