JOM 2017/314, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:715, 201601674/1/A3

Inhoudsindicatie

Verzoek om informatie en verhouding Wob tot Advocatenwet

Samenvatting

Het in de Advocatenwet geregelde toezicht op advocaten, het tuchtrechtelijke systeem en de wijze van geheimhouding en openbaarmaking van tuchtrechtelijke maatregelen is van dien aard, dat het dient te worden aangemerkt als een bijzondere openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter, waarmee openbaarmaking van documenten die daarop betrekking hebben via de Wob niet verenigbaar is.

Bij besluit van 30 maart 2015 heeft de Deken van de Orde van Advocaten van Overijssel geweigerd informatie op grond van de Wet openbaarheid van…

Verder lezen
Terug naar overzicht