JOM 2017/316, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:693, 201509413/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Buitengebied, 1e herziening" gemeente Grave

Samenvatting

Uit de bij de vergunning voor het plaatsen van aardbeienstellingen behorende foto's is niet eenduidig af te leiden dat uitsluitend het telen van gewassen op en niet aan of tegen stellingen is aangevraagd en vergund. Voorts heeft de raad niet aannemelijk gemaakt dat de ruimtelijke impact van het telen aan of tegen stellingen groter is dan de ruimtelijke impact op stellingen.

Appellant sub 2 en anderen exploiteren een tuinbouwbedrijf. De Afdeling acht…

Verder lezen
Terug naar overzicht