JOM 2017/319, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:709, 201602041/1/A1

Inhoudsindicatie

Geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan spoedige sanering niet noodzakelijk is

Samenvatting

Niet is komen vast te staan dat organisatorische samenhang bestaat tussen de grond- en grondwaterverontreiniging. Het college heeft deze verontreinigingen dan ook op onjuiste gronden aangemerkt als één geval van verontreiniging als bedoeld in artikel 1 van de Wbb.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, is er, gelet op de in artikel 1 van de Wet bodembescherming gegeven definitie van een geval van verontreiniging, sprake van één geval van verontreiniging indien de verontreiniging…

Verder lezen
Terug naar overzicht