JOM 2017/322, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:694, 201601015/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Hornbach Duiven" gemeente Duiven

Samenvatting

De Afdeling is van oordeel dat Bauhaus weliswaar belanghebbende was ten tijde van het instellen van het beroep, maar dat het belang van Bauhaus bij het beroep tegen de bestreden besluiten is komen te vervallen.

Over het concurrentiebelang van Bauhaus overweegt de Afdeling dat volgens vaste jurisprudentie degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende is. Bij bestemmingsplannen is het concurrentiebelang van een onderneming slechts rechtstreeks betrokken bij het besluit indien deze in…

Verder lezen
Terug naar overzicht