JOM 2017/324, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:681, 201508513/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Verplaatsing Werktuig en Bouwdienst Denekamp Brandlichterweg ongenummerd" gemeente Dinkelland en omgevingsvergunning t.b.v. vestiging Werktuig & Bouwdienst Denekamp

Samenvatting

Voor de vraag of in het kader van een goede ruimtelijke ordening bij de omliggende woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden verzekerd heeft de raad in redelijkheid de geluidbelasting op de gevels van de woningen en niet op 50 m van de inrichting bepalend mogen achten.

In het akoestisch rapport staat dat voor het langtijdgemiddelde…

Verder lezen
Terug naar overzicht