JOM 2017/325, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:671, 201606310/1/R6

Inhoudsindicatie

Onzorgvuldige voorbereiding bestemmingsplan door geen rekening te houden met particulier initiatief

Samenvatting

In het stelsel van de Wro is een bestemmingsplan het ruimtelijke instrument waarin de wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt neergelegd. De raad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld. Het plan van Schaffelaarbos is dusdanig concreet…

Verder lezen
Terug naar overzicht