JOM 2017/326, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:774, 201508553/1/R1

Inhoudsindicatie

Wijziging bestemmingsplan "Horizon-/Regiocollege Karekietpark 2015" gemeente Purmerend

Samenvatting

Er is sprake van een aanzienlijke toename aan bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van het voorheen geldende plan. Derhalve doet zich, naar het oordeel van de Afdeling, een nieuwe stedelijke ontwikkeling, als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro, voor, zodat die bepaling in dit geval van toepassing is.

Bij de beantwoording van de vraag of het in het wijzigingsbesluit voorziene onderwijsgebouw…

Verder lezen
Terug naar overzicht