JOM 2017/330, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:768, 201603409/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning ex artikel 19d Nbw 1998 voor uitbreiding pluimveebedrijf

Samenvatting

Het college heeft zich er niet van verzekerd dat de aangevraagde bedrijfssituatie niet tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden leidt en het bestreden besluit is derhalve vastgesteld in strijd met artikel 19g van de Nbw 1998.

Op 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1587, heeft de Afdeling een richtinggevende uitspraak gedaan met betrekking tot de verdeling van de bewijslast ten aanzien van de vaststelling of…

Verder lezen
Terug naar overzicht