JOM 2017/335, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:750, 201507839/1/A1

Inhoudsindicatie

Bezwaren staatssecretaris tegen gepland transport van afgewerkte olie naar België

Samenvatting

De staatssecretaris kon krachtens onderdeel k van artikel 12, eerste lid, van de EVOA geen bezwaar maken omdat - zoals hij in feite aan zijn bezwaar ten grondslag legt - de behandeling in België in strijd zou zijn met het in Nederland geldende afvalbeheerplan.

Voor zover de staatssecretaris wijst op artikel 21, derde lid, van de Kaderrichtlijn, merkt de Afdeling op dat dit artikel betrekking heeft op de overbrenging van afval naar afval(…

Verder lezen
Terug naar overzicht