JOM 2017/337, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:732, 201603529/1/A1

Inhoudsindicatie

Handhavingsverzoek melding ex artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Samenvatting

Indien een verandering niet tijdig is gemeld ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit, kan daarop worden gehandhaafd. Dat geldt evenzeer voor het geval dat als gevolg van een gemelde en vervolgens verwezenlijkte verandering niet wordt voldaan aan de materiële normen met betrekking tot geurhinder, zoals neergelegd in artikel 3.115 en verder van het Activiteitenbesluit. Dat een melding is gedaan brengt op zichzelf echter nog geen in rechte te handhaven verplichting met zich voor degene…

Verder lezen
Terug naar overzicht