JOM 2017/338, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:744, 201602678/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan op twee afzonderlijke grondslagen?

Samenvatting

Het college was bevoegd om voor de uitbreiding van de begane grond van het pand op de grondslag van artikel 4, eerste lid, van bijlage II van het Bor af te wijken van het bestemmingsplan en voor de wijziging van het gebruik van het pand voor gestapelde bewoning op de grondslag van artikel 4, lid 9, van bijlage II van het Bor af te wijken van het bestemmingsplan. De Afdeling wijst in dit verband op de Nota…

Verder lezen
Terug naar overzicht