JOM 2017/340, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:741, 2016000271/1A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning bouw en wijziging van ondergeschikte aard

Samenvatting

Het college heeft zich op het standpunt kunnen stellen dat het gegeven dat in de hypermarkt geen flexibele scheidingswanden meer zullen worden aangebracht en de mogelijkheden daartoe uit het bouwplan zijn weggehaald, er niet toe leidt dat niet meer van hetzelfde bouwplan kan worden gesproken. Het uitsluitend weglaten van de scheidingswanden is in bouwkundige zin zowel op zichzelf beschouwd als afgezet tegen het totale bouwplan van ondergeschikte aard.

Bij besluit van 26 februari 2013 hebben B&W van Steenwijkerland…

Verder lezen
Terug naar overzicht