JOM 2017/346, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:866, 201601545/1/A3

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang staken arbeid op motorschip ten onrechte gebaseerd op artikel 5:1 Awb

Samenvatting

De ter zake van de A2-rusttijden verweten feiten zijn ten onrechte als overtredingen in de zin van artikel 5:1, lid 1 Awb aangemerkt en de bestuursdwang is in strijd met artikel 5:4, lid 2 Awb toegepast. Een wettelijke grondslag voor het standpunt van de minister dat de verweten feiten ter zake van de rusttijden, in weerwil van de toepasselijke exploitatiewijze, strijdig zijn met artikel 3…

Verder lezen
Terug naar overzicht