JOM 2017/351, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:864, 201509455/1/R2

Inhoudsindicatie

Intrekking standplaatsvergunning en ne bis in idem-beginsel

Samenvatting

Het ne bis in idem-beginsel behelst een verbod op dubbele bestraffing. Dit betekent dat er niet twee punitieve sancties mogen worden opgelegd voor één overtreding. Ten behoeve van de beoordeling in het kader van het ne bis in idem-beginsel voor de bepaling of sprake is van een criminal charge moet worden uitgegaan van de drie criteria die het EHRM heeft geformuleerd in het arrest van 8 juni 1976. De Afdeling concludeert dat geen sprake…

Verder lezen
Terug naar overzicht