JOM 2017/352, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:804, 201602585/1/A1

Inhoudsindicatie

Spoedeisende bestuursdwang inzake brand en kostenverhaal verkeersregelaars en ambtelijke kosten

Samenvatting

Het college heeft niet aan de hand van concrete gegevens aannemelijk gemaakt dat de inzet van verkeersregelaars noodzakelijk was om de last uit te kunnen voeren. Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college dan ook ten onrechte de kosten voor verkeersregelaars in rekening gebracht bij appellant. Anders dan appellant betoogt, kunnen ambtelijke kosten in rekening worden gebracht. De kosten van gemeenteambtenaren en van ambtenaren van de Omgevingsdienst zijn evenwel onvoldoende gespecificeerd en inzichtelijk gemaakt…

Verder lezen
Terug naar overzicht