JOM 2017/355, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:868, 201600689/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied" gemeente Peel en Maas

Samenvatting

De omstandigheid dat een bedrijfswoning op grond van het bestemmingsplan door een derde bewoond mag worden en daarom voor de toepassing van de Wabo en de daarop rustende bepalingen wordt beschouwd als onderdeel van die inrichting, staat los van de vraag of ingevolge artikel 5.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer de luchtkwaliteit ter plaatse van het perceel waarop die woning staat, moet worden beoordeeld.

Ten aanzien van…

Verder lezen
Terug naar overzicht