JOM 2017/357, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:821, 201608664/1/R6

Inhoudsindicatie

Inpassingsplan "N 831 Velddriel - Alemse Stoep" provincie Gelderland

Samenvatting

Akoestisch onderzoek had ingesteld moeten worden naar de geluidsbelasting die door de woning van appellant zou worden ondervonden van de weg, zoals bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wgh.

Aan het plangebied ter hoogte van de woning van appellant is de bestemming "Verkeer" toegekend. De Afdeling overweegt dat de bestemming "Verkeer" naast aanlegmogelijkheden voor een fietspad ook voorziet in aanlegmogelijkheden voor een weg met…

Verder lezen
Terug naar overzicht