JOM 2017/358, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:847, 201606041/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 voor uitbreiding camping

Samenvatting

Dat de draagkracht van de Veluwe voor de zwarte specht als gevolg van de verleende vergunning zal verminderen en daardoor het behalen van instandhoudingsdoelstelling in gevaar komt, hebben appellant A en anderen niet aannemelijk gemaakt.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:735, kan een Natura 2000-gebied toch voldoen aan de doelstelling voor de draagkracht indien minder vogels aanwezig zijn dan…

Verder lezen
Terug naar overzicht