JOM 2017/363, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:800, 201601325/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Twentekanaal, Noordelijke Kanaalzone" gemeente Hengelo

Samenvatting

Voor zover het bedrijf van appellante moet worden aangemerkt als een bedrijf gericht op de vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels, zijn dergelijke bedrijven in de Staat van Inrichtingen ingedeeld als categorie 2 bedrijven en dus ook toegestaan op het gehele perceel. Uit het voorgaande volgt dat de raad het bedrijf van appellante niet als een categorie 4.1 bedrijf heeft hoeven indelen.

De Afdeling is van oordeel dat het bedrijf…

Verder lezen
Terug naar overzicht