JOM 2017/369, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:943, 201602966/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en stedelijke ontwikkeling?, Artikel 3.1.6 lid 2 Bro van toepassing op uitbreiding camping en parkeerterrein?

Samenvatting

Het plan voorziet naar het oordeel van de ABRvS in een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, lid 2 Bro. Derhalve is het toetsingskader van artikel 3.1.6, lid 2 Bro onvoldoende in de plantoelichting is betrokken, zodat het bestemmingsplan in zoverre in strijd met artikel 3.1.6, lid 2 Bro is…

Verder lezen
Terug naar overzicht