JOM 2017/370, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:913, 201602591/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en te flexibele planregel bouwen tot aan de perceelsgrens

Samenvatting

Wat betreft artikel 10 van de planregels overweegt de ABRvS dat deze planregel het mogelijk maakt de bestemming "Bos" te wijzigen naar de bestemming "Wonen". In dat geval kan alsnog ten noorden van de voorziene woning tot aan de perceelsgrens van appellant worden gebouwd. Juist gelet op de belangenafweging die aan de situering van het bouwvlak ten grondslag ligt en de omstandigheid dat het plan alleen op dit perceel ziet, is de Afdeling van…

Verder lezen
Terug naar overzicht