JOM 2017/375, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:935, 201509244/1/A1

Inhoudsindicatie

Toestemming staatssecretaris voor voornemen afvalstoffen over te brengen naar Denemarken

Samenvatting

Nu is gekozen voor een algemene kennisgeving, diende de door appellante in de kennisgeving aan de over te brengen afvalstoffen gegeven kwalificatie als afvalolie waarop Bazelcode A3020 van toepassing is, voor alle in de kennisgeving voorziene transporten juist te zijn.

In bijlage 3 bij de kennisgeving is vermeld dat de samenstelling van de over te brengen afvalolie per individueel transport kan variëren en voor maximaal 25% kan bestaan uit water. Bij 25% water moet…

Verder lezen
Terug naar overzicht