JOM 2017/378, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:912, 201606537/1/R3

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor vellen houtopstand

Samenvatting

De Afdeling overweegt dat het college vergunning heeft verleend om deze bomen te kappen terwijl het college, gelet op zijn ter zitting ingenomen standpunt, deze kap bij nader inzien niet wenselijk en niet noodzakelijk acht. Het besluit is in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

De Afdeling overweegt dat bij de vaststelling van het tracébesluit is besloten dat de bomen in de spoorzone zullen worden verwijderd. De afweging van de daarmee gemoeide belangen heeft met de vaststelling van het tracébesluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht