JOM 2017/379, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:943, 201602966/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Tonselse Veld 2014" gemeente Ermelo

Samenvatting

Het belang van appellante is niet gelegen in een beoordeling van de milieueffecten van het plan. De betrokken normen met betrekking tot het maken van een plan-MER strekken niet tot bescherming van de bedrijfseconomische belangen van appellante, zodat dit betoog niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden besluit.

Onder verwijzing naar haar uitspraak van 1 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3554, overweegt de Afdeling dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht