JOM 2017/380, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:940, 201605318/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2016" gemeente Gemert-Bakel

Samenvatting

De Wet ruimtelijke ordening biedt geen grondslag voor nadere regels, zoals de Beleidsregel, die noodzaken tot het verkrijgen van de planologische medewerking van het college van gedeputeerde staten voorafgaande aan de vaststelling van een bestemmingsplan. Dit betekent dat de Beleidsregel door provinciale staten in strijd met de Wro als nadere regels zijn aangemerkt en dat artikel 7.8, derde lid, van de Verordening 2014 onverbindend…

Verder lezen
Terug naar overzicht