JOM 2017/393, RvS 12-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1004, 201601530/1/A1

Inhoudsindicatie

Spoedeisende bestuursdwang tot sluiting voor onbepaalde tijd en beëindiging gebruik als kamerbewoning

Samenvatting

Voor het college bestaat geen verplichting om, indien in een besluit of daaraan ten grondslag liggende stukken wordt verwezen naar een NEN-norm deze norm gratis ter beschikking te stellen.

Voor zover appellant er op wijst dat hij niet kan beschikken over de NEN-normen, wordt onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 2 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2750, overwogen dat de kenbaarheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht