JOM 2017/395, RvS 12-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:987, 201600001/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor herstellen fundering van panden

Samenvatting

Artikel 8.2 van het Bouwbesluit strekt er toe om schade, die niet altijd kan worden voorkomen, zoveel als mogelijk te voorkomen. Het college heeft met het verbinden van de voorschriften aan de vergunning met betrekking tot het indienen van een palenplan en bouwveiligheidsplan en de monitoring van trillingen en zettingen tijdens de heiwerkzaamheden getracht te voorkomen dat schade zou worden veroorzaakt door de werkzaamheden.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, staat in de Nota van Toelichting bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht