JOM 2017/396, RvS 12-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:994, 201602663/1/A3

Inhoudsindicatie

Standplaatsvergunning en schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd verlenen

Samenvatting

Gelet op de uitspraak van de Afdeling van 2 november 2016 en de onder 5.3 vermelde in het Nederlands recht geldende rechtsnorm, kan het bestuur schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd verlenen. Deze eis vloeit voort uit het materiële gelijkheidsbeginsel en voorkomt dat de 'uitverkoren' vergunninghouder onevenredig wordt bevoordeeld. Bij schaarse vergunningen voor een economische activiteit zijn afwijkingen van deze eis niet goed denkbaar. Appellant heeft terecht betoogd dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht