JOM 2017/402, RvS 12-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1020, 201605495/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en ontbreken voorwaardelijke verplichting inzake wadi voor wateroverlast strijdig met artikel 3.1 Wro

Samenvatting

De ABRvS stelt vast dat het plan binnen de bestemming "Groen" voorziet in de mogelijkheid van de aanleg van een waterberging. De planregels stellen de aanleg van de wadi evenwel niet verplicht als voorwaarde voor de in het plan mogelijk gemaakte woningbouw. Niet is gebleken dat de gemeente het in haar macht heeft om de bedoelde wadi zelf aan te leggen, indien de gesloten overeenkomst niet wordt nageleefd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht