JOM 2017/409, RvS 19-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1101, 201601553/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning twee lichtmasten en licht- en geluidhinder in relatie tot normen Activiteitenbesluit

Samenvatting

Zoals appellant sub 1 terecht stelt, dient de vraag of de voetbalvereniging voldoet aan de krachtens het Activiteitenbesluit te stellen normen, te worden beantwoord in een procedure ingevolge de Wet milieubeheer. In deze procedure over de afwijking van het bestemmingsplan is slechts aan de orde, of de omgevingsvergunning niet kan worden verleend, omdat ernstig moet worden betwijfeld of kan worden voldaan aan het Activiteitenbesluit. Dat is, anders dan appellant sub…

Verder lezen
Terug naar overzicht