JOM 2017/411, RvS 19-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1103, 201606907/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en niet als zodanig bestemmen van woonwagenstandplaatsen

Samenvatting

De ABRvS stelt voorop dat een gebrek aan behoefte - en het ten gevolge daarvan mogelijke ontstaan van leegstand - als een ruimtelijk motief kan worden aangemerkt voor het niet meer als zodanig bestemmen van de woonwagenstandplaatsen. De Afdeling is evenwel van oordeel dat de raad het gebrek aan behoefte in dit geval niet deugdelijk heeft onderbouwd. Nu de raad het ruimtelijke motief, te weten een gebrek aan behoefte, dat aan het beleid ten grondslag ligt niet toereikend…

Verder lezen
Terug naar overzicht