JOM 2017/412, RvS 19-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1094, 201606436/1/R3

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en ondeugdelijke motivering cultuurhistorische waarde pand

Samenvatting

De ABRvS is van oordeel dat de raad bij zijn onderzoek ten onrechte heeft volstaan met een visuele waarneming van de buitenkant van het pand. De raad heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom ondanks de slechte conditie van het pand de door de raad genoemde karakteristieke waarden van zodanige betekenis zijn dat het pand tegen gehele of gedeeltelijke sloop moet worden beschermd. De raad heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het belang bij bescherming van het pand tegen sloop vanwege de karakteristieke waarden van…

Verder lezen
Terug naar overzicht