JOM 2017/416, RvS 19-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1096, 201607953/1/A1

Inhoudsindicatie

Ter inzeglegging besluiten tot mogelijk maken gaswinning in Oppenhuizen

Samenvatting

De minister heeft zich op het standpunt mogen stellen dat de bodemdaling als gevolg van de gaswinning in Oppenhuizen naar verwachting minder dan 2 cm zal bedragen en dat de kans op een aardbeving verwaarloosbaar is.

Over de door Houtenbos gestelde kans op aardbevingen van 19% heeft de minister opgemerkt dat niet geheel duidelijk is waarop Houtenbos zich baseert, maar dat het waarschijnlijk is dat hij zich heeft gebaseerd op de studie "Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde…

Verder lezen
Terug naar overzicht