JOM 2017/419, RvS 19-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1061, 201603521/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om handhavend optreden tegen gebruik gebouw en bouw- en sloopactiviteiten t.b.v. gebruik

Samenvatting

De Afdeling begrijpt artikel 26.2 van de planregels aldus dat met betrekking tot het oprichten van bouwwerken en/of het gebruik van in dit plan begrepen gronden en bouwwerken dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. De Wijkvereniging en appellant B klagen terecht dat de rechtbank deze planregel ten onrechte heeft aangemerkt als een bepaling die niet meer inhoudt dan een instructienorm.

Verder lezen
Terug naar overzicht