JOM 2017/420, RvS 19-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1055, 201602960/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor legaliseren geplaatste antenne

Samenvatting

Nagegaan had moeten worden of appellant gelet op de milieueffecten van de zendmast als belanghebbende kan worden aangemerkt. Voor de beantwoording van die vraag dient te worden bezien of appellant als gevolg van de, naar gesteld omgevingsvergunningplichtige, milieuactiviteit naar objectieve maatstaven gemeten, hinder van enige betekenis ondervindt. Daarvan is niet gebleken. De enkele stelling van appellant dat dat het geval is omdat bij zijn woning een zendmast staat die onder meer communiceert met de in geding zijnde, 10…

Verder lezen
Terug naar overzicht