JOM 2017/425, RvS 19-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1096, 201607953/1/A1

Inhoudsindicatie

Ter inzeglegging besluiten tot mogelijk maken gaswinning in Oppenhuizen

Samenvatting

Het is aannemelijk dat het winnen van gas uit het veld in Oppenhuizen past in het kleine veldenbeleid. De beroepen bieden geen grond voor het oordeel dat de beoogde gaswinning desondanks in strijd is met het belang van het planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, aanhef en onder a, van de Mijnbouwwet.

Gelet op het bepaalde in artikel 36, eerste lid, van de Mijnbouwwet, zoals dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht