JOM 2017/441, RvS 26-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1129, 201602542/1/A1

Inhoudsindicatie

Instemming ex artikel 39, tweede lid, Wet bodembescherming met saneringsplan

Samenvatting

In het saneringsplan is opgenomen dat de ophooglaag niet als bodem in de zin van de Wbb kan worden aangemerkt en geen onderdeel vormt van de sanering. De aanwezigheid van de ophooglaag kan om die reden in deze procedure, die betrekking heeft op de rechtmatigheid van het instemmingsbesluit, niet in de weg staan aan de instemming met het saneringsplan door het college.

Appellant betoogt tevergeefs dat in het besluit van 1 maart 2016 geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht