JOM 2017/447, RvS 03-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1180, 201601693/1/A1

Inhoudsindicatie

Dwangsom verwijderen bomen/struiken en interpretatie van in bestemmingsplan niet gedefinieerde term 'bebossen'

Samenvatting

De ABRvS is van oordeel dat, in aansluiting op het algemeen spraakgebruik, onder 'bebossen' moet worden verstaan het planten van een zodanig aantal bomen bij elkaar en zonder dat daarmee slechts een laanbeplanting ontstaat, dat een bos ontstaat, dat wil zeggen een terrein van enige omvang, met bomen. Aansluiting op algemeen spraakgebruik. Het planten van enkele bomen en/of struiken in een rij betreft…

Verder lezen
Terug naar overzicht