JOM 2017/452, RvS 26-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1134, 201604187

Inhoudsindicatie

Hoorplicht ex artikel 4:8 Awb heeft geen rechtsbeschermingsfunctie voor derde-belanghebbenden

Samenvatting

De in artikel 4:8 van de Awb opgenomen hoorplicht heeft in zoverre geen rechtsbeschermingsfunctie voor derde-belanghebbenden. Daarom vloeit uit dat artikel geen verplichting voor het college voort om appellanten voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning te horen.

Bij besluit van 9 oktober 2014 hebben B&W van Zeist het college aan [vergunninghouder] (lees: [vergunninghouder A]) een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de achterzijde…

Terug naar overzicht