JOM 2017/454, RvS 03-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1197, 201609880/1/R6

Inhoudsindicatie

Inpassingsplan "Herinrichting N348 Zutphenseweg, kruispunt Quatre Bras-Flierderweg, Gorssel" provincie Gelderland

Samenvatting

De Afdeling ziet in hetgeen appellanten hebben aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat provinciale staten zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het PIP uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening benodigd is teneinde een aanvaardbare verkeerssituatie op het kruispunt te kunnen waarborgen.

Voor zover het betoog van appellanten aldus moet worden begrepen dat het PIP ten onrechte niet voorziet in een verlaging van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht