JOM 2017/456, RvS 03-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1196, 201606261/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Oosterbeek-Zuid 2016" gemeente Renkum

Samenvatting

De Afdeling acht het niet aannemelijk dat het bestaande legale gebruik van de gronden voor de opslag van kuilvoer binnen de planperiode beëindigd zal worden. De raad heeft dan ook niet in redelijkheid ervoor kunnen kiezen een uit te werken bestemming aan de betrokken gronden toe te kennen.

De Afdeling ziet zich voorts voor de vraag gesteld of de raad in redelijkheid de bestemming "Agrarisch - Uit te werken" aan de betrokken gronden…

Verder lezen
Terug naar overzicht