JOM 2017/462, RvS 03-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179, 201509187/1/A1

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom wegens overtreding voorschrift van krachtens Wet milieubeheer verleende vergunning

Samenvatting

Aan een invorderingsbesluit dient een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag te liggen. Dit dient te worden gedaan door een ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag, door een ter zake deskundige persoon in opdracht van het bevoegd gezag of door een ter zake deskundige persoon wiens bevindingen het bevoegd gezag voor zijn rekening heeft genomen. Duidelijk moet zijn waar, wanneer en door wie de feiten en omstandigheden…

Verder lezen
Terug naar overzicht