JOM 2017/48, RvS 11-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:58, 201508734/1/A3

Inhoudsindicatie

Vertegenwoordigingsbevoegdheid en machtiging zeer algemeen geformuleerd

Samenvatting

Hoewel de machtiging zeer algemeen is geformuleerd, is op grond daarvan voldoende bepaalbaar dat gemachtigde bevoegd was om appellant in beroep te vertegenwoordigen. Er zijn in casu onvoldoende aanknopingspunten om te betwijfelen dat appellant de door gemachtigde overgelegde machtiging heeft ondertekend. Ten onrechte is overwogen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van gemachtigde niet kon worden vastgesteld.

Bij brief van 25 september 2014 hebben B&W van Deventer een verzoek van appellant om verstrekking van documenten gedeeltelijk ingewilligd. Appellant betoogt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht